logo martin system

PRODUCT VOOR TRAINING

EMILY USB

PRODUCT VOOR TRAINING UNIEK SYSTEEM VAN MARTIN RESPECTEERT HET DIERENWELZIJN PRODUCT VOOR DE JACHT ONDERZOEK & ONTWIKKELING 

 

De succesfactor voor de training van uw hond. Met Emily kan u:

  • Alle parameters wijzigen van uw halsband (vibratie, geluid, prikkeling)
  • Steeds de geldende normen respecteren in het land van gebruik dankzij het programma ‘ProtectLeveI18’: één bevel op niveau 18 volstaat om elke elektrostatische prikkeling te stoppen.
  • Deze prikkelingen kunnen daarna opnieuw geactiveerd worden met het vooraf op uw computer geïnstalleerde programma.
  • De modus ‘4 meesters’ te activeren (mogelijkheid de halsband op afstand te bedienen met maximaal 4 afsta ndsbedieningen).