logo martin system

ECMA PROTECTION

De vereniging ECMA werd opgericht in maart 2004 nadat verschillende fabrikanten van elektronische producten voor hondentraining zich bewust werden van de noodzaak om hun sector te reguleren. Haar leden streven er permanent naar het leven van onze huisdieren te verbeteren, hun evenwicht te verschaffen en ze te integreren in het dagelijkse maatschappelijke leven. De ECMA heeft daarom een handvest voor dierenwelzijn opgesteld, met volgende doelstellingen:

  • Menselijke en evenwichtige trainingssystemen ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen om de levenskwaliteit van gezelschapsdieren te verbeteren.
  • De communicatie tussen de gezelschapsdieren en de eigenaars tot stand brengen, verbeteren en versterken door de banden tussen het gezelschapsdier en de mens aan te moedigen.
  • Terbeschikkingstelling van een opleiding en de effi ciëntste gebruiksgidsen voor eigenaars om hen in staat te stellen te interageren met hun dier op een gepaste, verantwoordelijke en menselijke manier.